ul.Chełmońskiego 10, 51-630 Wrocław 71 372-98-82

Zasilacz ET

Elektrostat ЕТ przeznaczony jest do zasilania linii
technologicznych do flokowania w ruchu ciągłym lub ręcznego
flokowania płaskich powierzchni lub detali oraz zasilania innych
urządzeń, wymagających wysokiego napięcia.